Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.02.2020 15:05 48/2019 sporządzenie operatu szacunkowego
14.11.2018 00:00 319/2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
09.11.2018 00:00 313/2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
09.11.2018 00:00 314/2018 załadunek i transport opon
09.11.2018 00:00 315/2018 umowa dotacji
09.11.2018 00:00 316/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
09.11.2018 00:00 317/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
09.11.2018 00:00 318/2018 odbiór zużytych opon
05.11.2018 00:00 309/2018 sporządzenie operatu szacunkowego
05.11.2018 00:00 310/2018 aneks do umowy nr WAG.6721.8.2018
05.11.2018 00:00 311/2018 przebudowa dachu budynku przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi
05.11.2018 00:00 312/2018 aneks do umowy
25.10.2018 00:00 300/2018 sporządzenie operatów szacunkowych
25.10.2018 00:00 301/2018 pełnienie nadzoru inwestorskiego
25.10.2018 00:00 302/2018 opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia w m. Złotoryja przy ul. Wojska Polskiego
25.10.2018 00:00 303/2018 Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody - "Oczko" przy ul. Wiosennej
25.10.2018 00:00 304/2018 Przebudowa ul. Szczęśliwej i części ul. Mieszka I i Wilczej
25.10.2018 00:00 305/2018 zakup materiałów oświetleniowych
25.10.2018 00:00 306/2018 wykonanie i montaż iluminacji na 100 rocznicę Rocznicę Odzyskania Niepodległości
25.10.2018 00:00 307/2018 potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego

1 2 3 4 5 6 następna