Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2018 00:00 96/2018 aneks do umowy nr 31/GX/2017
26.03.2018 00:00 97/2018 aneks do umowy nr WAG.6641.6.2018
21.03.2018 00:00 85/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
21.03.2018 00:00 86/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
21.03.2018 00:00 87/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
21.03.2018 00:00 88/2018 świadczenie usług oświetleniowych
21.03.2018 00:00 89/2018 utrzymywanie oznakowania poziomego na terenie miasta Złotoryja
21.03.2018 00:00 90/2018 wykonanie tablic z nazwą ulic
21.03.2018 00:00 125/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
15.03.2018 00:00 77/2018 wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Leszczyńskiej w Dolnej w Złotoryi
15.03.2018 00:00 78/2018 wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki obiektu małej architektury - pomnika przy pl. Lotników Polskich
15.03.2018 00:00 79/2018 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
15.03.2018 00:00 80/2018 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
15.03.2018 00:00 81/2018 wytyczenie w terenie przebiegu ciągu rowerowego wraz z miejscami odpoczynku od ulicy Nad Zalewem do Zalewu
15.03.2018 00:00 82/2018 utrzymanie czystości na terenie miasta Złotoryja
15.03.2018 00:00 83/2018 Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej w Złotoryi
15.03.2018 00:00 84/2018 Utrzymanie i pielęgnacja oraz urządzenie terenów zieleni miejskiej w centrum Złotoryi
14.03.2018 00:00 76/2018 rozbiórka obiektu małej architektury - pomnik "w hołdzie bohaterom Ludowego Wojska Polskiego"
13.03.2018 00:00 75/2018 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń Żłobka Miejskiego w Złotoryi
12.03.2018 00:00 65/2018 aneks do umowy na utrzymanie dróg gminnych

poprzednia 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna