Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.03.2018 00:00 66/2018 remonty cząstkowe dróg na terenie miasta Złotoryja
09.03.2018 00:00 67/2018 dotacja na wykonanie remontu konstrukcji dachu kościoła pw. św. Jadwigi w Złotoryi
09.03.2018 00:00 68/2018 utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem na terenie miasta Złotoryja
09.03.2018 00:00 69/2018 utrzymanie urządzeń małej architektury na terenie miasta Złotoryja
09.03.2018 00:00 70/2018 pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Uzależnień
09.03.2018 00:00 71/2018 zorganizowanie pomocy terapeutycznej dla osób i rodzin z problemem alkoholowym
09.03.2018 00:00 72/2018 opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót
09.03.2018 00:00 73/2018 sporządzenie operatu szacunkowego
09.03.2018 00:00 74/2018 sporządzenie operatów szacunkowych
28.02.2018 00:00 58/2018 przeliczenie udziałów w nieruchomości
28.02.2018 00:00 59/2018 aneks do zlecenia na sporządzenie operatów szacunkowych
28.02.2018 00:00 60/2018 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
28.02.2018 00:00 61/2018 wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego - Oczko przy ul. Wiosennej
28.02.2018 00:00 62/2018 aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
28.02.2018 00:00 63/2018 aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
28.02.2018 00:00 64/2018 wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku
22.02.2018 00:00 55/2018 doręczenie wypowiedzeń stawki czynszu oraz informacji o zmianie dotychczasowej stawki czynszu
22.02.2018 00:00 56/2018 świadczenie usługi transportowej
22.02.2018 00:00 57/2018 rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Magnoliowej w Złotoryi
16.02.2018 00:00 50/2018 wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków

poprzednia 8 9 10 11 12 13 14 15 16 następna