Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2018 00:00 51/2018 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
16.02.2018 00:00 52/2018 sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
16.02.2018 00:00 53/2018 odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Złotoryja
16.02.2018 00:00 54/2018 przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Złotoryi
12.02.2018 00:00 42/2018 unieszkodliwianie lub wtórne wykorzystanie przeterminowanych lub zbędnych leków
12.02.2018 00:00 43/2018 przyjmowanie psów pochodzących z odłowów
12.02.2018 00:00 44/2018 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
12.02.2018 00:00 45/2018 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
12.02.2018 00:00 46/2018 sporządzenie operatu szacunkowego
12.02.2018 00:00 47/2018 sporządzenie operatów szacunkowych
12.02.2018 00:00 48/2018 przeliczenie udziałów w nieruchomości
12.02.2018 00:00 49/2018 sporządzenie aktualizacji operatów szacunkowych
12.02.2018 00:00 008/2018 dotacja celowa dla ZOKIR
02.02.2018 00:00 35/2018 opracowanie dokumentacji na "Przebudowę dachu budynku komunalnego przy ul. Garbarskiej 10 w Złotoryi"
02.02.2018 00:00 36/2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
02.02.2018 00:00 37/2018 sporządzanie wycen nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz inwentaryzacji nieruchomości
02.02.2018 00:00 38/2018 sporządzanie wycen nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz inwentaryzacji nieruchomości
02.02.2018 00:00 39/2018 sporządzenie inwentaryzacji budynku / przeliczenia udziałów / wyceny nieruchomości lokalowych
02.02.2018 00:00 40/2018 sporządzenie operatu szacunkowego
02.02.2018 00:00 41/2018 sporządzenie operatów szacunkowych

poprzednia 9 10 11 12 13 14 15 16 następna