Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2018 00:00 22/2018 porozumienie w sprawie pokrywania wysokości dotacji za uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Złotoryja
26.01.2018 00:00 23/2018 realizacja zadania publicznego
26.01.2018 00:00 24/2018 Przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
26.01.2018 00:00 25/2018 opróżnianie pustostanów, wykonywanie przeprowadzek eksmisyjnych
26.01.2018 00:00 27/2018 odbiór, załadunek i transport odpadów wielkogabarytowych
26.01.2018 00:00 28/2018 obsługa PSZOK
26.01.2018 00:00 29/2018 odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
26.01.2018 00:00 30/2018 odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych
26.01.2018 00:00 31/2018 odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie
26.01.2018 00:00 32/2018 aneks do umowy
26.01.2018 00:00 33/2018 przyjęcie, przemieszanie w ramach instalacji, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych o odpadów zielonych
26.01.2018 00:00 34/2018 realizacja zadania publicznego
23.01.2018 00:00 21/2018 sprzedaż energii elektrycznej
18.01.2018 00:00 7/2018 realizacja zadania publicznego
18.01.2018 00:00 9/2018 realizacja zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
18.01.2018 00:00 10/2018 pełnienie obowiązków członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
18.01.2018 00:00 11/2018 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
18.01.2018 00:00 12/2018 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18.01.2018 00:00 13/2018 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
18.01.2018 00:00 14/2018 opracowanie geodezyjno-kartograficzne

poprzednia 10 11 12 13 14 15 16 następna