Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2018 00:00 308/2018 Remont kładki dla pieszych przy ul. Sportowej (dojście do Zalewu Złotoryjskiego)
19.10.2018 00:00 294/2018 rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzania e-usług w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
19.10.2018 00:00 295/2018 dostawa opraw oświetleniowych
19.10.2018 00:00 296/2018 usunięcie awarii przepustu drogowego zlokalizowanego na granicy ul. Nowowiejskiej z ul. Chojnowską
19.10.2018 00:00 297/2018 sporządzenie operatów szacunkowych
19.10.2018 00:00 298/2018 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
19.10.2018 00:00 299/2018 Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Podmiejskiej - etap I
10.10.2018 00:00 281/2018 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
10.10.2018 00:00 282/2018 aneks do umowy
10.10.2018 00:00 283/2018 sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych
10.10.2018 00:00 284/2018 konserwacja monitoringu miejskiego
10.10.2018 00:00 285/2018 wsparcie nauczycieli w formie szkoleń
10.10.2018 00:00 286/2018 realizacja usługi reklamowej
10.10.2018 00:00 287/2018 przegląd roczny stanu technicznego dróg gminnych w Złotoryi
10.10.2018 00:00 288/2018 opracowanie operatu wodnoprawnego
10.10.2018 00:00 289/2018 opracowanie operatu wodnoprawnego
10.10.2018 00:00 290/2018 wykonanie projektu zamiennego dla dokumentacji projektowej inwestycji pn. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej - etap 1
10.10.2018 00:00 291/2018 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
10.10.2018 00:00 292/2018 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
10.10.2018 00:00 293/2018 sporządzenie operatu szacunkowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna