Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.06.2018 00:00 195/2018 wykonanie placu przy ul. Klasztornej
14.06.2018 00:00 196/2018 zakup wraz z dostawą samoobsługową stacji naprawy rowerów
14.06.2018 00:00 197/2018 sporządzenie inwentaryzacji lokali mieszkalnych
14.06.2018 00:00 198/2018 opracowanie dokumentacji na "Przebudowę klatki schodowej wraz odwodnieniem budynku przy ul. Łąkowej"
14.06.2018 00:00 199/2018 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa ul. Lubelskiej - etap II
14.06.2018 00:00 200/2018 opracowanie dokumentacji na "Przebudowę dachu budynku komunalnego przy ul. Ogrodowej 2 w Złotoryi"
14.06.2018 00:00 201/2018 aneks do umowy
14.06.2018 00:00 202/2018 sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów sposobu użytkowania działek
14.06.2018 00:00 203/2018 realizacja zadania publicznego
06.06.2018 00:00 179/2018 wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bukowej
06.06.2018 00:00 180/2018 stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
06.06.2018 00:00 181/2018 przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
06.06.2018 00:00 182/2018 wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych
06.06.2018 00:00 183/2018 Rozbiórka komórki gospodarczej znajdującej się na dz. nr 40/46 obręb 3 Złotoryja
06.06.2018 00:00 184/2018 pielęgnacja okwieceń na konstrukcjach kwietnikowych
06.06.2018 00:00 185/2018 stworzenie altany grillowej nad Zielonym Oczkiem
06.06.2018 00:00 186/2018 opracowanie dokumentacji "Oświetlenie ul. Wiejskiej - rozbudowa"
06.06.2018 00:00 187/2018 aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
06.06.2018 00:00 188/2018 aneks do umowy na opracowanie geodezyjne
06.06.2018 00:00 190/2018 realizacja zadania publicznego

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna