Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2018 08:05 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
08.10.2018 10:24 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
08.10.2018 10:21 Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
02.10.2018 07:38 Powiadomienie Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 2 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
01.10.2018 23:22 POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Złotoryja
01.10.2018 14:27 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach listom kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
01.10.2018 08:37 Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów listom kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
24.09.2018 20:15 Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I z dnia 24 września 2018 r. o losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w wymienionych komisjach wyborczych
21.09.2018 09:08 Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
12.09.2018 14:46 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi z dnia 12 września 2018 r.
29.08.2018 09:51 Informacja PKW o uprawnieniach i terminach dla wyborców niepełnosprawnych
27.08.2018 11:47 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 16 sierpnia 2018 r. - informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi, zarządzonych na 21 października 2018 r.
21.08.2018 14:12 Informacja Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie miejsc na terenie Złotoryi, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych