Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2020 16:15 189/2019 Remont auli w SP nr 3 w Złotoryi
18.02.2020 16:14 188/2019 opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót
18.02.2020 16:14 187/2019 sporządzenie operatów szacunkowych
18.02.2020 16:14 186/2019 sporządzenie operatu szacunkowego
18.02.2020 16:14 185/2019 wyposażenie pracowni w SP3 w Złotoryi w miękkie siedziska do stworzenia kącika ucznia
18.02.2020 16:12 182/2019 remont schodów w parku na Górce Mieszczańskiej
18.02.2020 16:12 181/2019 rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej w Złotoryi
18.02.2020 16:11 180/2019 budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej
18.02.2020 16:11 179/2019 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi
18.02.2020 16:11 178/2019 usunięcie awarii sieci kanalizacji - ul. Konopnickiej
18.02.2020 16:11 177/2019 wykonanie plenerowej siłowni ul. Złota i Górnicza
18.02.2020 16:10 176/2019 umowa dotacji
18.02.2020 16:10 175/2019 badanie wody przy zrekultywowanym wysypisku Kostrza Góra
18.02.2020 15:32 174/2019 sporządzenie operatów szacunkowych
18.02.2020 15:32 173/2019 sporządzenie operatu szacunkowego
18.02.2020 15:32 172/2019 dostawa i montaż 3 urządzeń (ślizgi) na istniejący plac zabaw
18.02.2020 15:31 171/2019 Przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi
18.02.2020 15:31 170/2019 opracowanie geodezyjno-kartograficzne
18.02.2020 15:31 169/2019 realizacja zadania publicznego
18.02.2020 15:30 168/2019 Remont dachu garażu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna