Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2020 15:30 167/2019 opracowanie projektu podziału i sporządzenie dokumentacji do zmian w operacie ewidencji gruntów
18.02.2020 15:30 166/2019 modernizacja placu, poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Tuwima
18.02.2020 15:29 165/2019 aneks do umowy
18.02.2020 15:29 164/2019 pielęgnacja ukwieceń na konstrukcjach kwietnikowych
18.02.2020 15:29 163/2019 sporządzenie operatów szacunkowych
18.02.2020 15:29 162/2019 sporządzenie operatu szacunkowego i przeliczenie udziałów
18.02.2020 15:28 161/2019 opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: plenerowa siłownia ul. Złota/Górnicza
18.02.2020 15:28 160/2019 modernizacja, poprawa bezpieczeństwa i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Tuwima
18.02.2020 15:28 159/2019 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Broniewskiego w Złotoryi
18.02.2020 15:27 158/2019 wykonanie remontu elewacji frontowej Klasztoru franciszkańskiego w Złotoryi
18.02.2020 15:27 157/2019 dokumentacja projektowa przebudowy zbiornika przy ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi
18.02.2020 15:27 156/2019 wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi
18.02.2020 15:26 155/2019 wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Legnickiej w Złotoryi
18.02.2020 15:26 154/2019 realizacja zadania publicznego
18.02.2020 15:26 153/2019 przygotowanie dokumentacji technicznej projektu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi
18.02.2020 15:26 152/2019 realizacja zadania publicznego
18.02.2020 15:25 151/2019 realizacja zadania publicznego
18.02.2020 15:25 150/2019 realizacja zadania publicznego
18.02.2020 15:25 149/2019 realizacja zadania publicznego
18.02.2020 15:25 148/2019 Przebudowa klatki schodowej wraz z odwodnieniem - Łąkowa 17

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna