Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2020 09:51 0050.299.2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
26.03.2020 09:50 0050.298.2019 w sprawie upoważnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” wynikającego z wykonania Uchwały Nr 0007.XIV.131.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r.
26.03.2020 09:49 0050.303.2019 w sprawie udzielenia uprawnień kierownikom jednostek samorządowych Gminy Miejskiej Złotoryja
26.03.2020 09:48 0050.301.2019 w sprawie skrócenia czasu pracy w dniach 24.12 i 31.12.2019
26.03.2020 09:48 0050.297.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:47 0050.285.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
26.03.2020 09:47 0050.284.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.258.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatków od towarów i usług VAT
26.03.2020 09:46 0050.286.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
26.03.2020 09:46 0050.296.2019 w sprawie wykonanie uchwały Nr 0007.X.82.2019 Rady Miejskiej Złotoryi w sprawie określenia warunków bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
26.03.2020 09:46 0050.295.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
26.03.2020 09:45 0050.293.2019 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży
26.03.2020 09:45 0050.292.2019 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia nieruchomości
26.03.2020 09:44 0050.291.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:44 0050.290.2019 w sprawie przyznania oraz wysokości jednorazowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych
26.03.2020 09:44 0050.283.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:43 0050.282.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.03.2020 09:37 0050.281.2019 w sprawie upoważnienia MOPS do przeprowadzenia przygotowania organizacyjnego realizacji zadania wynikającego z wykonania Uchwały...
26.03.2020 09:37 0050.279.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:36 0050.280.2019 w sprawie odpłatnej zmiany odrębnej własności lokalu oraz udziału w prawie własności działek
26.03.2020 09:36 0050.278.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.

1 2 3 4 5 6 następna