Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2020 09:35 0050.277.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:35 0050.276.2019 w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
26.03.2020 09:35 0050.275.2019 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Złotoryja mieszkania chronionego wspieranego
26.03.2020 09:34 0050.274.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.03.2020 09:34 0050.273.2019 w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
26.03.2020 09:33 0050.272.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:33 0050.271.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:33 0050.267.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 09:31 0050.270.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
26.03.2020 09:31 0050.269.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
26.03.2020 09:31 0050.268.2019 w sprawie powołania komisji przetargowej
26.03.2020 09:30 0050.265.2019 w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Złotoryja na 2020 r.
26.03.2020 08:35 0050.264.2019 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Złotoryja na lata 2020-2032
26.03.2020 08:34 0050.263.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
26.03.2020 08:34 0050.262.2019 zmieniające zarządzenie nr 0050.255.2019 w sprawie zmian w zakładowym planie kont
26.03.2020 08:34 0050.261.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 08:33 0050.248a.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
26.03.2020 08:33 0050.258.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
26.03.2020 08:33 0050.255a.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 08:33 0050.254.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna