Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.03.2020 08:32 0050.253.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
26.03.2020 08:26 0050.251.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
26.03.2020 08:26 0050.250.2019 w sprawie awansu wewnętrznego pracownika Urzędu Miejskiego w Złotoryi
26.03.2020 08:25 0050.249.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
26.03.2020 08:24 0050.248.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 08:24 0050.247.2019 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
26.03.2020 08:23 0050.246.2019 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia nieruchomości
26.03.2020 08:23 0050.245.2019 w sprawie upoważnienia do koordynowania elektronicznego transferu danych do Głównego Urzędu Statystycznego
26.03.2020 08:22 0050.244.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
26.03.2020 08:22 0050.241.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:28 0050.238.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
24.02.2020 15:27 0050.242.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
24.02.2020 15:27 0050.240.2019 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Złotoryja do występowania w imieniu Burmistrza Miasta Złotoryja przed sądami powszechnymi w sprawach ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej
24.02.2020 15:27 0050.237.2019 w sprawie upoważnienia sekretarza miasta
24.02.2020 15:26 0050.236.2019 w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza
24.02.2020 15:26 0050.234.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:26 0050.232a.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:26 0050.232.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.02.2020 15:24 0050.230.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:24 Inwentaryzacja 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna