Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2020 15:23 0050.233.2019 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Złotoryja
24.02.2020 15:23 0050.231.2019 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Złotoryja
24.02.2020 15:23 0050.229.2019 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
24.02.2020 15:23 0050.228.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:22 0050.227.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:21 0050.226.2019 w sprawie umorzenia odsetek od spłaconych zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
24.02.2020 15:21 0050.224.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.02.2020 15:21 0050.223.2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
24.02.2020 15:21 0050.225.2019 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
24.02.2020 15:20 0050.221.2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu - Rowerem do szkoły
24.02.2020 15:20 0050.220.2019 w sprawie ustalania zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska
24.02.2020 15:20 0050.219.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów
24.02.2020 15:19 0050.218.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów
24.02.2020 15:19 0050.217.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
24.02.2020 15:19 0050.216.2019 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
24.02.2020 15:18 0050.215.2019 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
24.02.2020 15:18 0050.214.2019 w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
24.02.2020 15:17 0050.213.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:17 0050.212.2019 w sprawie zaliczenia nakładów na poczet ceny nabycia
24.02.2020 15:16 0050.211.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.167.2019 z 22 lipca 2019 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna