Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.02.2020 15:16 0050.209.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
24.02.2020 15:16 0050.208b.2019 w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna"
24.02.2020 15:05 0050.208a.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:04 0050.200.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:04 0050.191.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:04 0050.183a.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.150.2019 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, z wyłączeniem decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia
24.02.2020 15:04 0050.183.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.109.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
24.02.2020 15:03 0050.181.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.111.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów
24.02.2020 15:03 0050.180.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.110.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych
24.02.2020 15:02 0050.179.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.113.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
24.02.2020 15:02 0050.178.2019 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.112.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
24.02.2020 15:02 0050.208.2019 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2019 r.
24.02.2020 15:02 0050.206.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2020 15:01 0050.205.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:01 0050.204.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
24.02.2020 15:01 0050.203.2019 w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta Złotoryja na 2020 r.
24.02.2020 15:01 0050.202.2019 w sprawie ustalenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
24.02.2020 15:00 0050.201.2019 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonanie budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za I półrocze 2019 r.
24.02.2020 15:00 0050.199.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w wydawania zaświadczeń i udostępniania danych jednostkowych
24.02.2020 15:00 0050.198.2019 w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych - garaży przeznaczonych do sprzedaży

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna