Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 12:06 0050.238.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
03.03.2021 12:06 0050.233.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dostawców
03.03.2021 12:05 0050.245.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 12:05 0050.210.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 12:04 0050.224.2020 w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020
03.03.2021 12:04 0050.251.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości poniżej 130 000 zł
03.03.2021 12:04 0050.250.2020 w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Złotoryja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
03.03.2021 12:03 0050.247.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 12:03 0050.249.2020 w sprawie udzielenia uprawnień kierownikom jednostek samorządowych Gminy Miejskiej Złotoryja do zaciągania zobowiązań w 2021 r.
03.03.2021 12:03 0050.242.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
03.03.2021 12:03 0050.241.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 12:02 0050.244.2020 w sprawie ustalenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.03.2021 12:02 0050.243.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
03.03.2021 12:00 0050.244a.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.03.2021 12:00 0050.237.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 rok.
03.03.2021 12:00 0050.232.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o dochodach dla beneficjentów rządowego programu „Czyste powietrze”
03.03.2021 11:59 0050.231.2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania zaświadczeń o dochodach dla beneficjentów rządowego programu „Czyste powietrze”
03.03.2021 11:54 0050.230.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 rok.
03.03.2021 11:52 0050.229.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 rok.
03.03.2021 11:52 0050.236.2020 w sprawie wprowadzenie Regulaminu przyznania uznaniowej nagrody rocznej pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi

1 2 3 4 5 6 następna