Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 11:51 0050.228.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
03.03.2021 11:51 0050.227.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 11:21 0050.226.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 11:21 0050.225.2020 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
03.03.2021 11:21 0050.199a.2020 w sprawie zmian w zakładowym planie kont
03.03.2021 11:20 0050.222.2020 w sprawie powołania komisji przetargowej
03.03.2021 11:20 0050.221.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 11:20 0050.219.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 11:19 0050.223.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.03.2021 09:10 0050.220.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:40 0050.217b.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:40 0050.217a.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:40 0050.217.2020 w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020
03.03.2021 08:40 0050.192a.2020 w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
03.03.2021 08:39 0050.218.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
03.03.2021 08:39 0050.216.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 08:16 0050.214.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:15 0050.215.2020 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
03.03.2021 08:15 0050.206.2020 w sprawie nieodpłatnego nabycie przez Gminę Miejską Złotoryja prawa własności nieruchomości gruntowej
03.03.2021 08:15 0050.212.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna