Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.03.2021 08:14 0050.211.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedania w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości
03.03.2021 08:14 0050.208.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 08:14 0050.207.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 08:13 0050.209.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:13 0050.185b.2020 w sprawie planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2020
03.03.2021 08:13 0050.197.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 08:13 0050.196.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
03.03.2021 08:12 0050.205.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2020 r.
03.03.2021 08:12 0050.204.2020 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
03.03.2021 08:12 0050.203.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:11 0050.200.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
03.03.2021 08:11 0050.198.2020 w sprawie zasad wykonywania pracy hybrydowej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Złotoryi
03.03.2021 08:11 0050.199.2020 w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
25.02.2021 11:59 0050.194.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:59 0050.193.2020 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę obejścia miasta Złotoryja
25.02.2021 11:59 0050.192.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:58 0050.189.2020 w sprawie powołania komisji przetagowej
25.02.2021 11:58 0050.187a.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
25.02.2021 11:58 0050.170b.2020 w sprawie zmian w zakładowym planie kont
25.02.2021 11:57 0050.191.2020 zmieniające Zarządzenie nr 0050.258.2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Miejskiej Złotoryja

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna