Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2021 11:50 0050.171.2020 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
25.02.2021 11:50 0050.168.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:49 0050.167.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
25.02.2021 11:49 0050.170.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
25.02.2021 11:49 0050.169.2020 w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych
25.02.2021 11:48 0050.164.2020 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.02.2021 11:48 0050.163.2020 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:48 0050.162.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:48 0050.161.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:48 0050.160.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:47 0050.159.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:47 0050.158.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:47 0050.157.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.127.2020
25.02.2021 11:46 0050.153.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja
25.02.2021 11:46 0050.156.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:46 0050.155.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:46 0050.154.2020 w sprawie umorzenia odsetek od spłaconych zaległości z tytułu bezumownego korzystania z lokalu
25.02.2021 11:45 0050.152a.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:45 0050.152.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
25.02.2021 11:44 0050.150a.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna