Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2021 11:44 0050.150.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
25.02.2021 11:44 0050.147.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:43 0050.151.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznania nagrody pracownikom samorządowym Urzędu Miejskiego w Złotoryi
25.02.2021 11:42 0050.149.2020 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
25.02.2021 11:39 0050.145a.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:39 0050.145.2020 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
25.02.2021 11:38 0050.146.2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
25.02.2021 11:38 0050.82.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:38 0050.143.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Złotoryi
25.02.2021 11:37 0050.137.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:37 0050.142.2020 w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25.02.2021 11:37 0050.140.2020 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.129.2020
25.02.2021 11:36 0050.136a.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.232.2019 z dnai 30 września 2019 r.
25.02.2021 11:36 0050.139.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.74.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.
25.02.2021 11:36 0050.138.2020 zmieniające Zarządzenie nr 0050.119a.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r.
25.02.2021 11:36 0050.133a.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:35 0050.130a.2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2020 r.
25.02.2021 11:35 0050.136.2020 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
25.02.2021 11:35 0050.135.2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
25.02.2021 11:34 0050.134.2020 w sprawie ustalenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna