Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2003 09:45 Uchwała Nr VII / 43 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
18.07.2003 09:45 Uchwała Nr VII/42/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi
18.07.2003 09:45 Uchwała nr VII / 41 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kam
18.07.2003 09:45 Uchwała Nr VII / 40 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
18.07.2003 09:45 Uchwała Nr VII /39/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 %
18.07.2003 09:44 Uchwała Nr VII / 38 /2003 w sprawie określenia zasad otrzymywania bezpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością pomocy społecznej w formie gorącego posiłku dla uczniów z miasta Z
18.07.2003 09:44 Uchwała Nr VII / 37 / 2003r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zł
18.07.2003 09:44 Uchwała Nr VII / 36 / 2003 w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2003 r.
18.07.2003 09:44 Uchwała Nr VII /35 / 2003 W sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryi do Stowarzyszenia „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”