Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2019 20:10 X/82/2019 Uchwała nr X/82/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok
16.12.2019 20:09 X/81/2019 Uchwała nr X/81/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok
16.12.2019 20:07 X/80/2019 Uchwała nr X/80/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
02.10.2019 19:29 X/62/2019 Uchwała nr X/62/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 września 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 2019 roku
06.05.2019 14:00 X/27/2019 Uchwała nr X/27/2019 Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Złotoryja za 2018 rok
08.02.2019 07:44 Uchwała nr X/6/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.III. 11.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.III. 12.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
08.02.2019 07:43 Uchwała nr X/5/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.111.12.2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
28.09.2018 09:36 Uchwała nr X/48/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 20418 r.
30.04.2018 10:53 X/6/2018 Uchwała nr X/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Złotoryja za 2017 rok
23.01.2018 15:00 II/13/2018 Uchwała nr II/13/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXXIII.285.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
23.01.2018 14:57 II/12/2018 Uchwała nr II/12/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXXIII.286.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
12.12.2017 12:42 II/315/2017 Uchwała nr II/315/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
12.12.2017 12:41 II/314/2017 Uchwała nr II/314/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
12.12.2017 12:39 II/313/2017 Uchwała nr II/313/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2018 rok
28.09.2017 09:20 II/224/2017 Uchwała II/224/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Złotoryja informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja za pierwsze półrocze 2017 r.
25.04.2017 21:03 Uchwała nr II1/89/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta Złotoryja za 2016 rok
31.01.2017 12:08 II/30/2017 Uchwała nr II/30/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXIII. 186.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja i uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXIII.187.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
31.01.2017 12:04 II/29/2017 Uchwała nr II/29/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.XXIII.187.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2017
21.12.2016 12:22 Uchwała Nr II/313/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotoryja projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
21.12.2016 12:19 Uchwała Nr II/314/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok

1 2 3 4 następna