Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2003 14:53 Uchwała Nr VIII /50/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Złotoryi i nadania jej Statutu.
23.12.2003 14:46 Uchwała Nr VIII / 48 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7
18.07.2003 09:47 Uchwała Nr VIII / 51 / 03 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjn
18.07.2003 09:47 Uchwała Nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji
18.07.2003 09:46 Uchwała Nr VIII / 47/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
18.07.2003 09:46 Uchwała Nr VIII /45/2003 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej
18.07.2003 09:46 Uchwała Nr VIII / 46 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.
18.07.2003 09:46 Uchwała Nr VIII /44/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2002 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.