Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.04.2007 08:56 Uchwała nr VI/38/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wyznaczenia reprezentanta Gminy Miejskiej Złotoryja w Radzie Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
13.04.2007 08:54 Uchwała nr VI/37/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia zwrotu dotacji udzielonej na realizację zadania
13.04.2007 08:52 Uchwała nr VI/36/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągnięcia zobowiązań na sfinansowanie kosztów nieinwestycyjnych
13.04.2007 08:49 Uchwała nr VI/35/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wezwania Skarbnika Miasta Złotoryja i Sekretarza Miasta Złotoryja do złożenia oświadczeń lustracyjnych
13.04.2007 08:48 Uchwała nr VI/34/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
13.04.2007 08:46 Uchwała nr VI/33/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/55/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną uchwałą nr XVI/105/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi
13.04.2007 08:44 Uchwała nr VI/32/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., zmienioną uchwałą nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi
13.04.2007 08:41 Uchwała nr VI/31/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/58/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r., w sprawie przekształcenia Gimnazjum nr 2 w Złotoryi
13.04.2007 08:39 Uchwała nr VI/30/2007 z dnia 28 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę nr VII/56/99 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi
13.04.2007 08:35 Uchwała nr VI/28/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w niektórych jednostkach organizacyjn
13.04.2007 08:34 Uchwała nr VI/26/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2007
13.04.2007 08:30 Uchwała nr VI/27/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zminy uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
13.04.2007 08:23 Uchwała nr VI/29/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja