Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.05.2007 12:03 Uchwała nr VII/47/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę nr IX/56/2003 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowani
10.05.2007 12:01 Uchwała nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi
10.05.2007 11:59 Uchwała nr VII/45/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2013
10.05.2007 11:58 Uchwała nr VII/44/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotoryja na lata 2007-2013
10.05.2007 11:55 Uchwała nr VII/43/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
10.05.2007 11:54 Uchwała nr VII/42/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnienia w ramach programu de minimis z podatku od nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gosp
10.05.2007 11:51 Uchwała nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2007 rok.
10.05.2007 11:49 Uchwała nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2006 dla Burmistrza Miasta Złotoryja
10.05.2007 11:43 Uchwała nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/57/99 Rady Miejskiej w Złotoryi, zmienioną Uchwałą XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Złotor