Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2007 12:41 Uchwała nr IX/60/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zgody na zmianę obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
25.06.2007 12:40 Uchwała nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
25.06.2007 12:38 Uchwała nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca Statut Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy
25.06.2007 12:36 Uchwała nr IX/57/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi
25.06.2007 12:31 Uchwała nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryja
25.06.2007 12:10 Uchwała nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek op
25.06.2007 12:03 Uchwała nr IX/54/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracownik
25.06.2007 12:01 Uchwała nr IX/53/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie powołania przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi
25.06.2007 11:59 Uchwała nr IX/52/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Złotoryi za 2006 rok
25.06.2007 11:57 Uchwała nr IX/51/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie zadań
25.06.2007 11:52 Uchwała nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2007 rok