Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2019 13:40 38\ZP\2019 „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym, na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi”
10.04.2019 22:41 19/ZP/2019 "Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej w Złotoryi”
25.03.2019 14:24 18/ZP/2019 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do RPK Sp. z. o. o. w Złotoryi przez 12 miesięcy
22.03.2019 08:09 16/ZP/2019 Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki spalinowej z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu
13.03.2019 15:13 13/ZP/2019 Dostawa części zamiennych marki STIHL
19.02.2019 08:29 09/ZP/2019 Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK Sp. z o. o. w Złotoryi
01.02.2019 11:46 08/ZP/2019 „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, płynów, smarów i filtrów do samochodów przez 12 miesięcy”
25.01.2019 15:22 07/ZP/2019 Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych administrowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Złotoryi
14.01.2019 08:12 02/ZP/2019 „Ciągła usługa kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Złotoryi".
14.01.2019 08:05 01/ZP/2019 „Sukcesywne dostawy materiałów wod-kan, grzewczych".
26.11.2018 15:22 46/ZP/2018 „Pobieranie próbek i wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych i wód powierzchniowych na potrzeby prowadzenia Oddziału Gospodarki Ściekowej w Złotoryi”.
09.11.2018 15:27 45/ZP/2018 Dostawa fabrycznie nowej zagęszczarki płytowej jednokierunkowej i przecinarki do cięcia nawierzchni
29.10.2018 22:49 42/ZP/2018 „Dostawa piasku w ilości do 4 000 ton oraz kamienia o różnej frakcji w ilości do 2 300 ton wraz z załadunkiem i transportem w miarę potrzeb na teren miasta Złotoryi”.
25.09.2018 15:31 36/ZP/2018 „Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK sp. z o. o. w Złotoryi”.
21.09.2018 10:43 40/ZP/2018 „Dostawa i montaż zabudowy kabinowej i pługa odśnieżnego do kosiarki samojezdnej KUBOTA G23 HD"
20.09.2018 14:04 39/ZP/2018 „Dostawa soli drogowej do 300 Mg – dostawy sukcesywne, w zależności od potrzeb”.
10.08.2018 14:24 33/ZP/2018 „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych będących na wyposażeniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi”.
13.07.2018 08:33 "Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi”.
06.07.2018 13:23 30/ZP/2018 Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotoryi
11.06.2018 08:04 25/ZP/2018 Wykonanie rysunków fasad budynków z naniesionymi w odpowiedniej skali oknami drewnianymi wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń

1 2 3 4 5 6 następna