Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.08.2020 09:14 102\ZP\2020 Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 15.3 kWp na dachu budynku magazynowego (budynek G), w miejscowości Złotoryja, ul. Kolejowa 1
22.07.2020 15:19 92/ZP/2020 Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotoryi
22.06.2020 15:28 82/ZP/2020 Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika do Młynówki, a także z wylotu przelewu awaryjnego z terenu oczyszczalni ścieków z kanalizacji ogólnospławnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
23.03.2020 10:18 01/DOS/2020 Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Złotoryi
24.02.2020 09:16 23/ZP/2020 Dostawa 1 sztuki samochodu dostawczego z podwójną kabiną (DOKA) dla 7 osób o DMC do 3,5 t.
24.01.2020 13:57 03\ZP\2020 Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i grzewczych
19.12.2019 10:35 106/ZP/2019 Pobieranie próbek i wykonywanie analiz ścieków, osadów ściekowych i wód powierzchniowych na potrzeby prowadzenia Oddziału Gospodarki Ściekowej w Złotoryi
09.12.2019 07:44 47/ZP/2019 Wykonanie prac związanych z archiwizacją dokumentów Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
05.12.2019 14:52 100/ZP/2019 Dostawa piasku w ilości do 4 000 ton oraz kamienia o różnej frakcji w ilości do 2 300 ton wraz z załadunkiem i transportem w miarę potrzeb na teren miasta Złotoryi
06.08.2019 14:05 38/ZP/2019 Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych.
24.05.2019 15:14 25/ZP/2019 Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych administrowanych przez RPK Sp. z o.o w Złotoryi
29.04.2019 13:40 38/ZP/2019 „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym, na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi”
10.04.2019 22:41 19/ZP/2019 "Dostawa materiałów do budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej w Złotoryi”
25.03.2019 14:24 18/ZP/2019 Sukcesywna dostawa materiałów biurowych do RPK Sp. z. o. o. w Złotoryi przez 12 miesięcy
22.03.2019 08:09 16/ZP/2019 Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej kosiarki spalinowej z pojemnikiem na trawę wysokiego wyrzutu
13.03.2019 15:13 13/ZP/2019 Dostawa części zamiennych marki STIHL
19.02.2019 08:29 09/ZP/2019 Sukcesywna dostawa środków czystości do RPK Sp. z o. o. w Złotoryi
01.02.2019 11:46 08/ZP/2019 „Sukcesywna dostawa olejów silnikowych, płynów, smarów i filtrów do samochodów przez 12 miesięcy”
25.01.2019 15:22 07/ZP/2019 Wykonanie okresowych przeglądów obiektów budowlanych administrowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Złotoryi
14.01.2019 08:12 02/ZP/2019 „Ciągła usługa kominiarska w budynkach komunalnych administrowanych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Złotoryi".

1 2 3 4 5 6 następna