Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2007 09:55 Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2007 rok
18.12.2007 09:52 Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego.
18.12.2007 09:42 Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005 r. w sprawie Wieloletni
18.12.2007 09:38 Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
18.12.2007 09:32 Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi...
18.12.2007 09:30 Uchwała Nr XIV/83/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
18.12.2007 09:28 Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów ...
18.12.2007 09:06 Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących wykupu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych miast
18.12.2007 09:03 Uchwała Nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
18.12.2007 09:01 Uchwała Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja.
18.12.2007 08:53 Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Złotoryja i Sekretarza Miasta Złotoryja o obowiązku złożenia oświadczeń lust