Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2009 15:02 Uchwała Nr XXVI/158/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2009
13.01.2009 14:52 Uchwała Nr XXVI/157/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2009 rok.
13.01.2009 14:51 Uchwała Nr XXVI/156/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2009 r.
13.01.2009 14:49 Uchwała Nr XXVI/155/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmianiająca uchwałę w sprawie zmiany Statutu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi
13.01.2009 14:46 Uchwała Nr XXVI/154/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rejonowego...
13.01.2009 14:45 Uchwała Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
13.01.2009 14:44 Uchwała Nr XXVI/152/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji "Gazety Złotoryjskiej" w Złotoryi w 2009 r.
13.01.2009 14:41 Uchwała Nr XXVI/151/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na rok 2008.
12.12.2008 09:43 Uchwała Nr XXV/150/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowania wobec...
12.12.2008 09:38 Uchwała Nr XXV/149/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
12.12.2008 09:21 Uchwała Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27listopada 2008 w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów...
12.12.2008 09:17 Uchwała Nr XXV/147/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi...
12.12.2008 09:12 Uchwała Nr XXV / 146 /2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany Statutu Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi
12.12.2008 08:59 Uchwała Nr XXV/ 145 / 2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na rok 2008
12.12.2008 08:54 Uchwała Nr XXV/144/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie współfinansowania zadania pn.: “Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa Miasta Złotoryja...
12.12.2008 08:52 Uchwała Nr XXV/143/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/242/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 października 2005r. W sprawie...
12.11.2008 13:36 Uchwała Nr XXIV/142/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powołania przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
12.11.2008 13:32 Uchwała Nr XXIV/141/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miejską Złotoryja
12.11.2008 13:29 Uchwała Nr XXIV/140/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.
12.11.2008 13:27 Uchwała Nr XXIV/139/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 września

1 2 3 4 następna