Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2008 12:22 Uchwała Nr XV/89/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na 2007 rok
09.01.2008 12:21 Uchwała Nr XV/90/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji "Gazety Złotoryjskiej" w Złotoryi w 2008 r.
09.01.2008 12:19 Uchwała Nr XV/91/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
09.01.2008 12:16 Uchwała Nr XV /92 /2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja
09.01.2008 12:04 Uchwala Nr XV/ 93 /2007 Rady Miejskiej w Zlotoryi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zlotoryi na 2008 r.
09.01.2008 11:58 Uchwała Nr XV/94/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjecia planów pracy komisji stalych Rady Miejskiej w Zlotoryi.
08.01.2008 09:57 Uchwała Nr XV/95/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
07.01.2008 14:36 Uchwała Nr XV/96/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
07.01.2008 12:44 Uchwała Nr XV/97/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2008.