Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.01.2010 10:04 Uchwała Nr XXXVIII/218/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
12.01.2010 09:52 Uchwała Nr XXXVIII /217/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2010
12.01.2010 09:52 Uchwała Nr XXXVIII/217/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2010
07.01.2010 10:02 Uchwała Nr XXXVIII/216/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2010 rok.
07.01.2010 09:56 Uchwała Nr XXXVIII/215/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2010 r.
07.01.2010 09:54 Uchwała Nr XXXVIII/214/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Redakcji „Gazety Złotoryjskiej” w Złotoryi w 2010 r.
07.01.2010 09:46 Uchwała Nr XXXVIII/213/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na rok 2009
07.01.2010 09:43 Uchwała Nr XXXVII/212/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja...
07.01.2010 09:28 Uchwała Nr XXXVII/211/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja...
02.12.2009 08:57 Uchwała Nr XXXVI/210/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w latach 2009 – 2013 projektu pod nazwą „Kampania promocyjna na rzecz rozwoju...
02.12.2009 08:54 Uchwała Nr XXXVI/209/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli dokumentów dotyczących postępowania Burmistrza Miasta Złotoryja w...
02.12.2009 08:50 Uchwała Nr XXXVI/208/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi...
02.12.2009 08:44 Uchwała Nr XXXVI/207/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
02.12.2009 08:43 Uchwała Nr XXVI/206/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego bankowego
02.12.2009 08:40 Uchwała Nr XXXVI/205/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
02.12.2009 08:34 Uchwała Nr XXXVI/204/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2009 rok
03.11.2009 14:11 Uchwała Nr XXXV/203/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
03.11.2009 14:09 Uchwała Nr XXXV/202/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do uczestnictwa w projekcie pt. „Budowa Środkowosudeckieg
03.11.2009 14:08 Uchwała Nr XXXV/201/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego...
03.11.2009 14:05 Uchwała Nr XXXV/200/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia...

1 2 3 4 następna