Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2011 12:23 Uchwała Nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 rok.
10.01.2011 12:21 Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2011 r.
04.01.2011 15:26 Uchwała Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
04.01.2011 15:24 Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/263/2010 w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z...
04.01.2011 15:22 Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej...
04.01.2011 15:18 Uchwała Nr III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Redakcja Gazety Złotoryjskiej” prowadzonego przez Gminę Miejska Złotoryja.
04.01.2011 15:17 Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010r.o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
04.01.2011 15:11 Uchwała nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
04.01.2011 15:04 Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2011
04.01.2011 14:57 Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
04.01.2011 14:54 Uchwała Nr III/5/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2010 rok
20.12.2010 14:25 Uchwała Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
20.12.2010 14:24 Uchwała Nr II/3/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
20.12.2010 14:22 Uchwała Nr II/2/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złotoryi
20.12.2010 12:32 Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi.
12.11.2010 12:36 Uchwała Nr XLVIII/264/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form...
12.11.2010 12:35 Uchwała Nr XLVIII/263/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi...
12.11.2010 12:17 Uchwała Nr XLVIII/262/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2011 r. nowych licencji na wykonwanie transportu drogowego taksówk
12.11.2010 12:15 Uchwała Nr XLVIII /260/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.
12.11.2010 12:04 Uchwała Nr XLVIII/261/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015.

1 2 3 4 następna