Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.01.2012 11:50 Uchwała Nr 0007.XIV.82.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia opinii Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przebiegu obwodnicy miasta Złotoryja
02.01.2012 11:46 Uchwała Nr 0007.XIV.81.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2012 rok.
02.01.2012 11:18 Uchwała Nr 0007.XIV.80.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2012 r.
02.01.2012 11:15 Uchwała Nr 0007.XIV.79.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta Złotoryja przed sądami administracyjnymi.
02.01.2012 11:02 Uchwała Nr 0007.XIV.78.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania...
02.01.2012 09:52 Uchwała Nr 0007.XIV.77.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
02.01.2012 09:46 Uchwała Nr 0007.XIV.76.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudzień 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej...
02.01.2012 09:40 Uchwała Nr 0007.XIV.75.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok
02.01.2012 09:17 Uchwała Nr 0007.XIV.74.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2012
02.01.2012 08:53 Uchwała Nr 0007.XIV.73.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
23.11.2011 10:04 Uchwała Nr 0007.XIII.72.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Złotoryja na lata 2007 – 2013
23.11.2011 10:00 Uchwała Nr 0007.XIII.71.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi...
23.11.2011 09:53 Uchwała Nr 0007.XIII.70.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
23.11.2011 09:49 Uchwała Nr 0007.XIII.69.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
23.11.2011 09:44 Uchwała Nr 0007.XIII.68.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi
23.11.2011 09:42 Uchwała Nr 0007.XIII.67.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
23.11.2011 09:08 Uchwała Nr 0007.XIII.66.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
23.11.2011 09:07 Uchwała Nr 0007.XIII.65.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
23.11.2011 09:03 Uchwała Nr 0007.XIII.64.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej...
23.11.2011 08:56 Uchwała Nr 0007.XIII.63.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2011 rok

1 2 3 4 następna