Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.01.2013 10:56 Uchwała nr 0007.XXI.115.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XX.109.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie emisji...
21.12.2012 12:50 Uchwała Nr 0007.XXV.143.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2013 rok.
21.12.2012 12:49 Uchwała Nr 0007.XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2013 r.
21.12.2012 12:47 Uchwała Nr 0007.XXV.141.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do prowadzenia postępowań w sprawach p
21.12.2012 12:45 Uchwała Nr 0007.XXV.140.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczy
21.12.2012 12:43 Uchwała Nr 0007.XXV.139.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok
21.12.2012 12:33 Uchwała Nr 0007.XXV.138.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2013
21.12.2012 12:30 Uchwała Nr 0007.XXV.137.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
30.11.2012 10:41 Uchwała Nr 0007.XXIV.136.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXIII.122.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie..
30.11.2012 10:40 Uchwała Nr 0007.XXIV.135.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Złotoryi, ul. Górnicza 22 ab na działalność...
30.11.2012 10:38 Uchwała Nr 0007.XXIV.134.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zamiaru założenia przez Powiat Złotoryjski Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego przy ul. Kolejowej
30.11.2012 10:27 Uchwała Nr 0007.XXIV.133.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
30.11.2012 10:22 Uchwała Nr 0007.XXIV.132.2102 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi
30.11.2012 10:17 Uchwała Nr 0007.XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi..
30.11.2012 10:11 Uchwała Nr 0007.XXIV.130.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.73.2011 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wieloletn
30.11.2012 10:06 Uchwała Nr 0007.XXIV.129.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2012 rok
30.10.2012 11:59 Uchwała Nr 0007.XXIII.128.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału...
30.10.2012 11:58 Uchwała Nr 0007.XXIII.127.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do ustalania wysokości opłat i cen obowiązujących na Cmentarz
30.10.2012 11:54 Uchwała Nr 0007.XXIII.126.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Złotoryi.
30.10.2012 11:53 Uchwała Nr 0007.XXIII.125.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 października 2012 r. w sprawie stawek dziennych, terminów płatności oraz zasad poboru opłaty targowej, wyboru i wynagrodzenia inkasen

1 2 3 4 następna