Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2013 12:17 Uchwała Nr 0007.XXXV.206.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2014 rok.
20.12.2013 12:11 Uchwała Nr 0007.XXXV.205.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2014 r.
20.12.2013 12:04 Uchwała nr 0007.XXXV.204.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu...
20.12.2013 12:02 Uchwała nr 0007.XXXV.203.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/133/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek...
20.12.2013 11:59 Uchwała Nr 0007.XXXV.202.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2013 rok
20.12.2013 11:56 Uchwała Nr 0007.XXXV.201.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2014
20.12.2013 11:52 Uchwała Nr 0007.XXXV.200.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
29.11.2013 11:34 Uchwała nr 0007.XXXIV.199.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi
29.11.2013 11:31 Uchwała Nr 0007.XXXIV.198.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
29.11.2013 11:20 Uchwała nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja
29.11.2013 11:19 Uchwała Nr 0007.XXXIV.196.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2013 rok
04.11.2013 10:21 Uchwała Nr 0007.XXXIII.195.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
04.11.2013 10:19 Uchwała Nr 0007.XXXIII.194.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.
04.11.2013 10:10 Uchwała Nr 0007.XXXIII.193.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
04.11.2013 10:09 Uchwała Nr 0007.XXXIII.192.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
30.09.2013 10:34 Uchwała Nr 0007.XXXII.191.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne...
30.09.2013 10:29 Uchwała nr 0007.XXXII.190.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym oraz...
30.09.2013 10:25 Uchwała Nr 0007.XXXII.189.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Miasta Złotoryja w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie...
30.09.2013 10:20 Uchwała Nr 0007.XXXII.188.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie...
30.09.2013 10:14 Uchwała Nr 0007.XXXII.187.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXV.137.2012 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie...

1 2 3 4 następna