Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2014 11:26 Uchwała Nr 0007.III.16.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Złotoryi do Złotoryjskiej Rady Seniorów
30.12.2014 11:22 Uchwała Nr 0007.III.15.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
30.12.2014 11:20 Uchwała Nr 0007.III.14.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
30.12.2014 11:19 Uchwała Nr 0007.III.13.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2015 r.
30.12.2014 11:12 Uchwała Nr 0007.III.12.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi...
30.12.2014 10:56 Uchwała Nr 0007.III.11.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta...
30.12.2014 10:54 Uchwała Nr 0007.III.10.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Złotoryja do kategorii dróg gminnych
30.12.2014 10:12 Uchwała Nr 0007.III.9.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XXXIV.197.2013 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia...
30.12.2014 10:09 Uchwała Nr 0007.III.8.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
30.12.2014 09:58 Uchwała Nr 0007.III.7.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy miejskiej Złotoryja na rok 2015
30.12.2014 09:43 Uchwała Nr 0007.III.6.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
09.12.2014 09:19 Uchwała Nr 0007.II.5.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XXXIX.228.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy
09.12.2014 09:17 Uchwala Nr 0007.II.4.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
09.12.2014 09:10 Uchwała Nr 0007.II.3.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
09.12.2014 08:51 Uchwała Nr 0007.II.2.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Złotoryi.
09.12.2014 08:50 Uchwała Nr 0007.I.1.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złotoryi.
03.11.2014 10:04 Uchwała Nr 0007.XLIII.253.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok
03.11.2014 10:02 Uchwała Nr 0007.XLIII.252.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
03.11.2014 09:50 Uchwała 0007.XLIII.251.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Rady Miejskiej w Złotoryi
06.10.2014 10:59 Uchwała nr 0007.XLII.250.2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach dla wyborów Rady Miejskiej w Złotoryi, Rady Powiatu...

1 2 3 4 następna