Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.10.2003 10:57 Uchwała Nr XI / 71 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi.
15.10.2003 10:56 Uchwała Nr XI / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Złotoryi.
18.09.2003 09:40 Uchwała Nr XI / 73 / 2003r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi.
18.09.2003 09:31 Uchwała Nr XI / 70/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie przystąpienia do związku międzygminnego pod nazwą „Unia Gmin Śląskich”.
18.09.2003 09:13 Uchwała Nr XI / 69 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy do Rady Nadzorczej Spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
18.09.2003 09:11 Uchwała Nr XI / 68 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
18.09.2003 09:09 Uchwała Nr XI / 67 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zaopiniowania projektu Planu Rozwoju Lokalnego.
18.09.2003 09:06 Uchwała Nr XI / 66 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18.09.2003 09:04 Uchwała Nr XI / 65 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej prawa własności gruntów stanowiących wła
18.09.2003 09:02 Uchwała Nr XI / 64 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
18.09.2003 08:59 Uchwała Nr XI / 63 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
18.09.2003 08:56 UCHWAŁA NR / XI/62 /2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
18.09.2003 08:51 Uchwała Nr XI / 61 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja z dnia 11 września 2003 r.