Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2017 11:48 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.292.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 0007.XIV.123.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia w mieście Złotoryja Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania...
22.12.2017 11:36 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.291.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Górniczej 11
22.12.2017 11:35 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.290.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja
22.12.2017 11:30 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.289.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 rok.
22.12.2017 11:21 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.288.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2018 r.
22.12.2017 11:16 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.287.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
22.12.2017 10:54 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.286.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
22.12.2017 09:37 UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.285.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
04.12.2017 12:39 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.284.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
04.12.2017 12:38 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.283.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
04.12.2017 12:36 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.282.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej
04.12.2017 12:35 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.281.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej
04.12.2017 12:29 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.280.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Miejskich w Złotoryi, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi i Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Henryka Brodatego w Złotoryi
04.12.2017 12:26 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.279.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi
04.12.2017 12:22 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.278.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi
04.12.2017 12:20 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.277.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
04.12.2017 12:11 UCHWAŁA NR 0007.XXXII.276.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2017 rok
09.11.2017 09:58 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.275.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno – gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”.
09.11.2017 09:54 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.274.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
09.11.2017 09:44 UCHWAŁA NR 0007.XXXI.273.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki

1 2 3 4 5 następna