Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2019 07:51 UCHWAŁA NR 0007.III.21.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
09.01.2019 07:49 UCHWAŁA NR 0007.III.20.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XLI.350.2018 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym Rady Miejskiej Złotoryi oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
09.01.2019 07:48 UCHWAŁA NR 0007.III.19.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.
09.01.2019 07:47 UCHWAŁA NR 0007.III.18.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2019.
09.01.2019 07:43 UCHWAŁA NR 0007.III.17.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2019 r.
09.01.2019 07:42 UCHWAŁA NR 0007.III.16.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
09.01.2019 07:39 UCHWAŁA NR 0007.III.15.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.
09.01.2019 07:37 UCHWAŁA NR 0007.III.14.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XXXIII.285.2017r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja.
09.01.2019 07:36 UCHWAŁA NR 0007.III.13.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Zlotoryja na 2018 rok.
08.01.2019 12:55 UCHWAŁA NR 0007.III.12.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
08.01.2019 12:50 UCHWAŁA NR 0007.III.11.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
04.12.2018 15:42 UCHWAŁA NR 0007.II.10.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:40 UCHWAŁA NR 0007.II.9.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:39 UCHWAŁA NR 0007.II.8.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:38 UCHWAŁA NR 0007.II.7.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:37 UCHWAŁA NR 0007.II.6.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:34 UCHWAŁA NR 0007.II.5.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:32 UCHWAŁA NR 0007.II.4.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi.
04.12.2018 15:29 UCHWAŁA NR 0007.II.3.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
04.12.2018 15:27 UCHWAŁA NR 0007.I.2.2018 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Złotoryi.

1 2 3 4 5 następna