Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2003 15:14 Uchwała Nr XIII / 86 /2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
03.12.2003 12:00 Uchwała Nr XIII / 88 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie
03.12.2003 11:59 Uchwała Nr XIII/ 93 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 1 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
03.12.2003 11:56 Uchwała Nr XIII / 92/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie zmiany w składzie osobowym stałej komisji Rady Miejskiej w Złotoryi
03.12.2003 11:53 Uchwała Nr XIII/91/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
03.12.2003 11:47 Uchwała Nr XIII / 90 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu mias
03.12.2003 11:43 Uchwała Nr XIII / 89/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Stowarzyszenia pod nazwą „Dolnośląska Organizacja Tury
03.12.2003 11:36 Uchwała Nr XIII/ 87 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie
03.12.2003 11:25 Uchwała Nr XIII / 85 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Złotoryja
03.12.2003 11:21 Uchwała Nr XIII / 84 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych
03.12.2003 11:16 Uchwała Nr XIII/83/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi zmieniająca uchwałę w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla Przedszkola Miejskiego nr 1 w Złotoryi, Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi
03.12.2003 11:10 Uchwała Nr XIII / 82 / 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2003