Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2019 12:07 UCHWAŁA NR 0007.XIV.132.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
23.12.2019 12:06 UCHWAŁA NR 0007.XIV.131.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej w Złotoryi do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”
23.12.2019 12:05 UCHWAŁA NR 0007.XIV.130.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie korzystania z kąpieli wodnych w basenie miejskim w Złotoryi
23.12.2019 12:04 UCHWAŁA NR 0007.XIV.129.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi zmienionej uchwałą Nr 0007.XII.99.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.IX.67.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
23.12.2019 12:03 UCHWAŁA NR 0007.XIV.128.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Złotoryi na rok 2020.
23.12.2019 12:02 UCHWAŁA NR 0007.XIV.127.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej Złotoryi na 2020 r.
23.12.2019 11:59 UCHWAŁA NR 0007.XIV.126.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2020
23.12.2019 11:57 UCHWAŁA NR 0007.XIV.125.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Złotoryja
10.12.2019 15:04 UCHWAŁA NR 0007.XIII.124.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2019 rok
10.12.2019 15:01 UCHWAŁA NR 0007.XIII.123.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
10.12.2019 14:59 UCHWAŁA NR 0007.XIII.122.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
10.12.2019 14:57 UCHWAŁA NR 0007.XIII.121.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.X.77.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
10.12.2019 14:52 UCHWAŁA NR 0007.XIII.120.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki
10.12.2019 14:49 UCHWAŁA NR 0007.XIII.119.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.X.85.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja...
10.12.2019 14:47 UCHWAŁA NR 0007.XIII.118.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.X.84.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem indywidualnym nieruchomości w Gminie Miejskiej Złotoryja...
10.12.2019 14:39 UCHWAŁA NR 0007.XIII.117.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/153/2008 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Złotoryja, zmienionej uchwałą nr XXXI/179/2009 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 21 maja 2009 r.,...
10.12.2019 14:36 UCHWAŁA NR 0007.XIII.116.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
10.12.2019 14:34 UCHWAŁA NR 0007.XIII.115.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
10.12.2019 14:22 UCHWAŁA NR 0007.XIII.114.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”
10.12.2019 14:20 UCHWAŁA NR 0007.XIII.113.2019 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”

1 2 3 4 5 6 następna