Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2020 12:23 UCHWAŁA NR 0007.XXI.183.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność RPK Partner Sp. z o.o. w Złotoryi za nieuzasadnioną
25.09.2020 12:21 UCHWAŁA NR 0007.XXI.182.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
25.09.2020 12:20 UCHWAŁA NR 0007.XXI.181.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic położonych w Złotoryi
25.09.2020 12:16 UCHWAŁA NR 0007.XXI.180.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
25.09.2020 12:15 UCHWAŁA NR 0007.XXI.179.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 1, 2 i 4 miasta Złotoryja w rejonie ulicy 3 Maja, Piastowej, Chojnowskiej i Garbarskiej
25.09.2020 12:14 UCHWAŁA NR 0007.XXI.178.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie woli zawarcia umowy partnerskiej z czeską gminą Turnov na rzecz wspólnej realizacji projektu pn.: „Popularyzacja zjawisk geologicznych Euroregionu Nysa”
25.09.2020 12:13 UCHWAŁA NR 0007.XXI.177.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
25.09.2020 12:12 UCHWAŁA NR 0007.XXI.176.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
04.08.2020 12:05 UCHWAŁA NR 0007.XX.175.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wrażenia woli odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Solnej 19 w Złotoryi ze Stowarzyszeniem Nasze Rio na okres dłuższy niż 3 lata
04.08.2020 12:04 UCHWAŁA NR 0007.XX.174.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zaproszenia nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie miasta Złotoryja w ramach repatriacji
04.08.2020 12:02 UCHWAŁA NR 0007.XX.173.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.21.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Złotoryja” zmienionej Uchwałą Nr 0007.X.69.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XIV.124.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. zmienionej Uchwałą nr 0007.XXIII.193.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 0007.XXV.215.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 23 lutego 2017 r., zmienionej Uchwałą nr 0007.XXX.252.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 sierpnia 2017 r.
04.08.2020 12:01 UCHWAŁA NR 0007.XX.172.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
04.08.2020 12:00 UCHWAŁA NR 0007.XX.171.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XII.98.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
04.08.2020 11:59 UCHWAŁA NR 0007.XX.170.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Złotoryja na rok szkolny 2020/2021
04.08.2020 11:58 UCHWAŁA NR 0007.XX.169.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej na terenie miasta Złotoryja
04.08.2020 11:57 UCHWAŁA NR 0007.XX.168.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.XIV.125.2019 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowania Gminy Miejskiej Złotoryja
04.08.2020 11:56 UCHWAŁA NR 0007.XX.167.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2020 rok
04.08.2020 11:55 UCHWAŁA NR 0007.XX.166.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2019
04.08.2020 11:54 UCHWAŁA NR 0007.XX.165.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2019
04.08.2020 11:53 UCHWAŁA NR 0007.XX.164.2020 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja wotum zaufania

1 2 3 następna