Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 10:08 UCHWAŁA NR 0007.XXX.260.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy oraz zmiany uchwały nr 0007.XXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 kwietnia 2021 r.
10.06.2021 10:07 UCHWAŁA NR 0007.XXX.259.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Złotoryjski Bon Żłobkowy” na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja
10.06.2021 10:06 UCHWAŁA NR 0007.XXX.258.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
10.06.2021 10:05 UCHWAŁA NR 0007.XXX.257.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Złotoryja o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze
10.06.2021 10:04 UCHWAŁA NR 0007.XXX.256.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Złotoryja o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o. o. z siedzibą w Kamiennej Górze
10.06.2021 10:02 UCHWAŁA NR 0007.XXX.255.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
30.04.2021 10:06 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.254.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotoryi
30.04.2021 10:04 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.253.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Złotoryi
30.04.2021 10:03 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.252.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Złotoryja dotyczących Strategii Rozwoju Miasta Złotoryja na lata 2021-2030.
30.04.2021 10:02 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.251.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0007.XII.98.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 października 2019r. zmienioną Uchwałą Nr 0007.XX.171.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
30.04.2021 10:01 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.250.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. uchylająca Uchwałę Nr 0007.XX.172.2020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
30.04.2021 10:00 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.249.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Złotoryjskiego
30.04.2021 09:59 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.248.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Złotoryi w 2021 r.”
30.04.2021 09:55 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.247.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Złotoryja
30.04.2021 09:51 UCHWAŁA NR 0007.XXIX.246.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2021 rok
29.03.2021 12:03 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.245.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekazania Gminie Legnica realizacji zadania własnego Gminy Miejskiej w Złotoryi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Miejskiej w Złotoryi do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.
29.03.2021 12:00 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.244.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
29.03.2021 11:58 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.243.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zmiany organizacji ruchu ulicy Stawowej
29.03.2021 11:56 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.242.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
29.03.2021 11:55 UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.241.2021 RADY MIEJSKIEJ ZŁOTORYI z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie zwolnienia wspólnot mieszkaniowych z opłaty za zajęcie pasa drogowego

1 2 3 następna