Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2020 10:46 124/ZP/2020 Sukcesywne dostawy soli drogowej do 150 Mg - w zależności od potrzeb
29.01.2020 08:47 07/ZP/2020 Sukcesywne dostawy materiałów instalacyjnych elektrycznych
18.07.2019 13:03 05/DOS/2019 ZADANIE V - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. STAROMIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
03.07.2019 14:59 04/DOS/2019 ROBOTY DODATKOWE – „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ODCINKA DROGI WEWNĘTRZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓWW W ZŁOTORYI PL. SPRZYMIERZEŃCÓW NR 6
12.06.2019 09:27 03/DOS/2019 ZADANIE III. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH - „ZAKUP ŁADOWARKI”
25.02.2019 07:49 02/DOS/2019 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
10.01.2019 09:52 01/DOS/2019 Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
31.12.2018 14:54 04-6/DOS/2018 „ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI”.
31.12.2018 09:34 43/ZP/2018 Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch zestawów hydroforowych
26.11.2018 17:45 04-5/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
21.11.2018 13:40 06/ZP/2018 ZADANIE IV – „BUDOWA NOWEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DZ. NR 224/10 OBRĘB 0002 ZŁOTORYJA 0222606_1 W M. ZŁOTORYJA”
22.10.2018 09:10 04-4/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
05.10.2018 15:30 05/DOS/2018 Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi
14.09.2018 14:52 04/3/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
12.07.2018 15:18 03-1/DOS/2018 Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
22.05.2018 10:44 03/DOS/2018 Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
27.04.2018 15:11 18/ZP/2018 Wykonanie robót dodatkowych – remont części istniejącego i uzupełnienie części ogrodzenia zewnętrznego dla Zadania I - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi
19.04.2018 15:34 04/2/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
02.03.2018 14:51 04/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
23.01.2018 12:56 02/DOS/2018 ZADANIE VIII - „WYBÓR WYKONAWCY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU GIS”

1 2 3 4 5 6 następna