Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.10.2018 09:10 04-4/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
05.10.2018 15:30 05/DOS/2018 Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Malinowej w Złotoryi
14.09.2018 14:52 04/3/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
12.07.2018 15:18 03-1\DOS\2018 Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
22.05.2018 10:44 03/DOS/2018 Zadanie II - Modernizacja pompowni ścieków. Zadanie VII - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na pompowni Z-3
27.04.2018 15:11 18/ZP/2018 Wykonanie robót dodatkowych – remont części istniejącego i uzupełnienie części ogrodzenia zewnętrznego dla Zadania I - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Złotoryi
19.04.2018 15:34 04/2/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
02.03.2018 14:51 04/DOS/2018 ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI
23.01.2018 12:56 02/DOS/2018 ZADANIE VIII - „WYBÓR WYKONAWCY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SYSTEMU GIS”
10.01.2018 15:30 01/DOS/2018 Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
24.11.2017 15:25 07/DOS/2017 Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
30.10.2017 11:00 06/DOS/2017 Dostawa dwóch samochodów dostawczych o DMC do 3,5t
27.09.2017 15:01 49/ZP/2017 "Dostawa pięciu stanowisk komputerowych na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego w RPK Spółka z o.o. w Złotoryi”
22.09.2017 20:00 47/ZP/2017 Dostawa materiału do zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Odrzańskiej w Złotoryi”
20.09.2017 07:41 46/ZP/2017 Dostawa soli drogowej luzem w ilości do 200 ton wraz z załadunkiem oraz jej transport w miarę potrzeb na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi.
14.06.2017 15:18 04/DOS/2017 Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
24.05.2017 14:16 03/DOS/2017 Dostawa zamiatarki uliczno-chodnikowej
24.02.2017 11:15 02/DOS/2017 Dostawa paliw płynnych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Złotoryi
22.07.2016 09:50 02/PKZ/2016 "Inżynier kontraktu" dla Projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi"
20.04.2016 14:45 01/PKZ/2016 Projekt pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi" realizowany w ramach Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytetu II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działania: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. ZADANIE I - "MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOTORYI"

1 2 3 4 5 6 następna