Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2004 11:40 Uchwała Nr XXII / 136 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie dopłat do ceny za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym prowadzaniu ścieków
05.07.2004 11:38 Uchwała Nr XXII/ 135 / 2004 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
05.07.2004 11:35 Uchwała Nr XXII / 134 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji stałej Rady Miejskiej w Złotoryi.
05.07.2004 11:31 Uchwała Nr XXII / 133 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych
05.07.2004 11:26 Uchwała Nr XXII/ 132 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne us
05.07.2004 11:22 Uchwała Nr XXII/ 131 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej
05.07.2004 11:19 Uchwała Nr XXII / 130 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej
05.07.2004 11:16 Uchwała Nr XXII/ 129 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora
05.07.2004 11:14 Uchwała Nr XXII / 128 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłku okr
05.07.2004 11:10 Uchwała Nr XXII/ 127 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004r.
05.07.2004 11:06 Uchwała Nr XXII/ 126 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego