Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2004 08:53 Uchwała Nr XXIV/155/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Modernizacja Międzyszkolnego Stadionu Sportowego Górnik w Złotor
20.09.2004 08:50 Uchwała Nr XXIV/154/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Wyposażenie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotor
20.09.2004 08:47 Uchwała nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004r. w sprawie opinii na temat przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. Stefana Batorego w Wałbrzychu.
20.09.2004 08:44 Uchwała nr XXIV/152/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004r. w sprawie opinii na temat przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim.
20.09.2004 08:41 Uchwała Nr XXIV/151/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Złotoryja na lata 2004 – 2006.
20.09.2004 08:38 Uchwała Nr XXIV/150/2004 z dnia 9 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Miejską Złotoryja.
20.09.2004 08:35 Uchwała Nr XXIV/149/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych.
20.09.2004 08:30 Uchwała Nr XXIV/148/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi”
20.09.2004 08:27 Uchwała Nr XXIV/147/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie gotowości finansowania zadania pn. „Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Złotoryi”.
20.09.2004 08:24 Uchwała Nr XXIV/146/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
20.09.2004 08:21 Uchwała Nr XXIV/145 /2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowe
20.09.2004 08:16 Uchwała Nr XXIV/144/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.