Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2004 14:57 Uchwała Nr XXVI/174/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
06.12.2004 14:54 Uchwała Nr XXVI/173/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Złotoryi.
06.12.2004 14:49 Uchwała Nr XXVI/172/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
06.12.2004 14:46 Uchwała Nr XXVI/171/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
06.12.2004 14:42 Uchwała Nr XXVI / 170 /2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi.
06.12.2004 14:39 Uchwała Nr XXVI/169/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Złotoryja”.
06.12.2004 14:37 Uchwała Nr XXVI/168/2004r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Złotoryja”.
06.12.2004 14:34 Uchwała Nr XXVI/167/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowis
06.12.2004 14:11 Uchwała Nr XXVI/166/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
06.12.2004 13:54 Uchwała Nr XXVI/165/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania...
06.12.2004 13:50 Uchwała Nr XXVI/164/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
06.12.2004 13:43 Uchwała Nr XXVI/163/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Złotoryja na 2004 r.