Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2005 10:32 Uchwała Nr XXVII/175/04 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi.
14.12.2004 10:29 Uchwała Nr XXVII/183/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia pieniężne z pomocy społecznej w postaci zasiłk
14.12.2004 10:27 Uchwała nr XXVII/182/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie nieuwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego o stwierdzenie nieważności w części uchwały
14.12.2004 10:25 Uchwała nr XXVII/181/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie nieuwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego o stwierdzenie nieważności w części uchwały
14.12.2004 10:15 Uchwała nr XXVII/180/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie nieuwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego o stwierdzenie nieważności w części uchwały
14.12.2004 10:12 Uchwała nr XXVII/179/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Dolnośląskiego o stwierdzenie nieważności w części uchwały Rad
14.12.2004 10:07 Uchwała Nr XXVII/178/2004 RadyMiejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
14.12.2004 10:01 Uchwała Nr XXVII / 177 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wyboru banku do wykonywania obsługi bankowej.
14.12.2004 09:55 Uchwała NrXXVII/176/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja na 2004 r.