Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2005 10:02 Uchwała Nr XXXI/209/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Złotoryja...
26.04.2005 09:40 Uchwała Nr XXXI/208/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy material
26.04.2005 09:36 Uchwała Nr XXXI/207/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 1 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy material
26.04.2005 09:33 Uchwała Nr XXXI/206/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomoc
26.04.2005 09:30 Uchwała Nr XXXI/205/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomoc
26.04.2005 09:27 Uchwała Nr XXXI/204/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta...
26.04.2005 09:19 Uchwała Nr XXXI/203/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania
26.04.2005 09:12 Uchwała Nr XXXI/202/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych jednostek.
26.04.2005 09:07 Uchwała Nr XXXI/201/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
26.04.2005 09:03 Uchwała Nr XXXI/200/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
26.04.2005 08:53 Uchwała Nr XXXI/199/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja