Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2005 14:32 Uchwała Nr XXXIV / 233 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym
05.07.2005 14:30 Uchwała Nr XXXIV / 232 /2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
05.07.2005 14:28 Uchwała Nr XXXIV / 231 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości grunt
05.07.2005 14:27 Uchwała Nr XXXIV / 230 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągni
05.07.2005 14:24 Uchwała Nr XXXIV / 229 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja
05.07.2005 14:19 Uchwała Nr XXXIV / 228 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie
05.07.2005 14:16 Uchwała Nr XXXIV / 227 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administrac
05.07.2005 14:13 Uchwała Nr XXXIV / 226 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja.
05.07.2005 14:10 Uchwała Nr XXXIV / 225 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
05.07.2005 14:07 Uchwała Nr XXXIV / 224 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
05.07.2005 14:04 Uchwała Nr XXXIV / 223 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zaopiniowania propozycji projektu planu aglomeracji Gminy Miejskiej Złotoryja.
05.07.2005 14:02 Uchwała Nr XXXIV/ 222 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyż
05.07.2005 13:58 Uchwała Nr XXXIV / 221 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Złotoryja